Ilustrační fotografie: Královéhradecký kraj Ilustrační fotografie: Jihočeský kraj
  1. Kancelář zastoupení krajů
  2. Instituce EU
  3. Evropský parlament
  4. Evropský parlament

Evropský parlament

Publikováno: 27.1.2014

Adresa:

RueWiertz/Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Evropský parlament

Možnost návštěv:

Typ návštěvy Prohlídky s průvodcem, přednášky, individuální prohlídky, účast na plenárním zasedání
Minimální velikost skupiny 20–45 osob (s výjimkou individuálních prohlídek a účasti na plenárním zasedání)
Návštěvy pro jednotlivce

Září - Červen:

pondělí až čtvrtek – začátek prohlídky vždy v 10:00 a 15:00; v pátek pouze v 10:00

Červenec - Srpen:

pondělí až čtvrtek – začátek prohlídky vždy v 10:00, 11:00, 14:00, 15:00 v pátek pouze v 10:00 a 11:00

Povinná rezervace Skupiny: 2 měsíce předem Jednotlivci: 15 minut předem
Minimální věk návštěvníků 14 let

Více informací naleznete zde.

Základní informace o Evropském parlamentu

Evropský parlament je jediným orgánem Evropské unie, který je volen přímo a hájí tak zájmy občanů. Evropský parlament prošel ze všech orgánů Evropské unie nejrozsáhlejšími změnami a v současnosti je téměř na stejné mocenské úrovni jako Rada.

Členové Evropského parlamentu, tzv. evropští poslanci či europoslanci jsou voleni každých 5let. Počet členů se neustále liší, v současnosti se jedná o 766 europoslanců, kteří tak reprezentují 500 milionů občanů ze všech 28 členských států. Dne 1. července 2013 se 28. členským státem Evropské unie stalo Chorvatsko a v den přistoupení se k Evropskému parlamentu na zbývající část volebního období připojilo 12 chorvatských poslanců. Při volbách do Evropského parlamentu, které se budou konat v roce 2014, bude celkový počet členů Evropského parlamentu upraven na 751, což je nejvyšší možný počet všech poslanců, tak jak to stanoví pravidla Lisabonské smlouvy (750+předseda). Počet poslanců za Českou republiku se sníží ze současných 22 na 21 křesel. Dvanáct zemí tak přijde o jednoho poslance a Německo dokonce až o poslance tři.

Většina europoslanců je ve své zemi členem některé politické strany. V Evropském parlamentu se národní politické strany sdružují do politických uskupení na úrovni Evropské unie a většina jeho členů tak patří do některé z těchto politických skupin, které jsou vytvářeny na základě aliancí evropských stran. Jinými slovy se křesla nerozdělují podle národnosti, ale podle politické příslušnosti poslanců.

Mezi hlavní pravomoci parlamentu se řadí oblast rozpočtová, legislativní a kontrolní. Společně s Radou vykonává Evropský parlament legislativní a rozpočtovou funkci, dále vykonává funkce politické kontroly a konzultace v souladu s podmínkami stanovenými Smlouvami. Nejdůležitější kontrolní pravomoc Evropského parlamentu se vztahuje k Evropské komisi, kdy jí může vyslovit nedůvěru. Dále má pravomoc, jako celek ale i jeho jednotliví poslanci, pokládat Evropské komisi otázky a to jak v ústní tak i v písemné podobě, na které musí Evropská komise odpovědět. Evropský parlament také může mj. zřídit vyšetřovací komisi, která prošetřuje obvinění z porušení práva EU nebo nesprávného úřadního postupu při jeho uplatňování. Dále se může vyjadřovat ke všem otázkám týkajících se EU a přijímat k nim nezávazné podněty či usnesení.

Nahoru
Sdílet:

Copyright © Královéhradecký kraj & Jihočeský kraj. Všechna práva vyhrazena.