Ilustrační fotografie: Královéhradecký kraj Ilustrační fotografie: Jihočeský kraj
 1. Kancelář zastoupení krajů
 2. O kanceláři

Poslání Stálé kanceláře Jihočeského a Královéhradeckého kraje v Bruselu

Publikováno: 2.12.2013 , Autor: René Příhoda

 • Informuje představitele krajů a zainteresované veřejné i privátní subjekty v kraji o politickém vývoji v EU, především se zaměřením na politiku regionálního rozvoje
 • Navazuje a udržuje kontakty s institucemi EU, jakož i s dalšími významnými organizacemi zastoupenými v Bruselu
 • Spolupracuje s bruselskými zastoupeními partnerských regionů v Bruselu
 • Pomáhá krajům a klíčovým institucím krajů v přístupu k programům finanční podpory EU
 • Usiluje o posilování pozice krajů na evropské scéně a v jeho integraci do regionálních svazků EU (především Euroregion Dunaj – Vltava a Glacensis) 
 • Poskytuje organizační i odborné zázemí zástupcům krajů, jež vykonávají mandát člena Výboru regionů
 • Je partnerem zaštiťujících profesních organizací, zejména Jihočeské hospodářské komory a Regionální agrární komory Jihočeského kraje
 • Úzce spolupracuje s vysokými školami na území krajů, poskytuje pomoc a informace pedagogickým pracovníkům a zajišťuje pravidelné stáže studentů v Bruselu 
 • Poskytuje pomoc a zázemí pracovníkům krajských úřadů při cestách do Bruselu
 • Je partnerem starostů a představitelů obcí v záležitostech týkajících se otázek EU
 • Propaguje kraje jako regiony přitažlivé pro turistické i investiční aktivity

Kontakty na kancelář

Nahoru
Sdílet:

Copyright © Královéhradecký kraj & Jihočeský kraj. Všechna práva vyhrazena.