Ilustrační fotografie: Královéhradecký kraj Ilustrační fotografie: Jihočeský kraj
 1. Kancelář zastoupení krajů
 2. Stáž
 3. Informace pro zájemce o stáž
 4. Podmínky stáže na Zastoupení Královéhradeckého a Jihočeského kraje v Bruselu

Podmínky stáže na Zastoupení Královéhradeckého a Jihočeského kraje v Bruselu

Publikováno: 6.12.2013 , Autor: Kancelář zastoupení krajů v Bruselu

Podmínky stáže na Zastoupení Královéhradeckého a Jihočeského kraje v Bruselu

Obecné podmínky stáže

 • Stáže jsou přednostně nabízeny studentům univerzit zastoupených krajů se zachováním principu poměrného zastoupení krajů.
 • Stáž je neplacená, stážista nemá hrazené žádné výdaje a to ani na cestovné, ani ubytování a je jeho povinností být pojištěn pro případné cesty vrámci stáže jak po ČR, tak zejména vzahraničí
 • Stáž trvá v zásadě 2 - 3 měsíce, může být vodůvodněných případech prodloužena
 • Na stáž se hlásí stážista prostřednictvím své univerzity, která vybere stážistu dle vlastních kritérií spřihlédnutím kpotřebám zastoupení

Náplň práce stážisty

Stáž je rozdělena do 3. částí:

1. KANCELÁŘSKÁ ČINNOST A PRÁCE, SPOČÍVAJÍCÍ ZEJMÉNA V:

 • překladech – nutná znalost AJ slovem i písmem, znalost FR vítána
 • práci s webem
 • přípravě podkladů kanceláře
 • dalších činnostech, spojených sběžným chodem kanceláře

2. PŘÍPRAVA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

minimální rozsah práce 15.000 znaků včetně mezer (mimo pozn. aparátu)

téma zvolené dle:

 • schopností a znalostí stážisti
 • studijního zaměření studenta
 • přínosu pro kraj
 • na základě dohody s vedoucím kanceláře

práce je součástí závěrečného hodnocení stážisty

3. UMOŽNĚNÍ PŘÍPRAVY STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ STÁŽISTY VRÁMCI SVÉ UNIVERZITY

 • účast na seminářích a konferencích
 • stážista může navštěvovat konference dle vlastního výběru, po konzultaci svedoucím kanceláře
 • vedoucí kanceláře může stážistovi určit účast na vybraných seminářích, konferencích, či jiných akcích
 • možnost poznávacích výjezdů studenta

Závěrečné hodnocení stážisty

Stážista bude hodnocen na základě:

 • závěrečné práce
 • spolehlivosti a pečlivosti
 • dle přístupu kčinnosti a vlastní kreativnosti
 •  dle vystupování na veřejnosti

Stážista na konci každého měsíce předloží vedoucímu kanceláře zprávu o své činnosti, sprovedením sebereflexe, kde se domnívá, že by se mohl zlepšit a naopak, kde vyzdvihne činnost, vníž se domnívá, že byla jeho silnou stránkou

Vpřípadě dotazů neváhejte kontaktovat naše zastoupení na emailu rprihoda@kr-kralovehradecky.cz

Nahoru
Sdílet:

Copyright © Královéhradecký kraj & Jihočeský kraj. Všechna práva vyhrazena.