Ilustrační fotografie: Královéhradecký kraj Ilustrační fotografie: Jihočeský kraj
  1. Kancelář zastoupení krajů
  2. Výzvy k partnerství
  3. Výzvy k partnerství v projektech

Výzvy k partnerství v projektech

Publikováno: 1.2.2015

leden 2017

Horizon 2020 SC1-PM-14-2017: Individualizované poradenství pro blahobyt a péči stárnoucích lidí – Univerzita aplikovaných věd v Lahti (Finsko) (deadline 31. 1. 2017)

ECLECTIC – Urychlení zavedení nízkouhlíkové dopravy ve městech (deadline nestanoven)

Životní prostředí a účinné využívání zdrojů: Zlepšení politiky plastových obalů v odpadním řetězci metodou cirkulární ekonomiky (deadline nestanoven)

INTERREG Europe – MASS-FOR-GROW – Udržitelné a účinné využívání místní biomasy a podpora souvisejícího obchodního modelu pro inteligentní růst v rámci malých a středních podniků a venkovských oblastí (deadline nestanoven)

Netrix Group Ltd. hledá partnery k projektu v rámci výzvy COSME (deadline nestanoven)

Erasmus+ KA2 a/nebo KA3 – Ergasia Ekpedeftiki SA: Centrum odborné přípravy a celoživotního vzdělávání, úroveň II (Řecko) (deadline nestanoven)

listopad 2016

 Obchodní komora regionu Perugia hledá partnery pro projekt „Budování podnikatelských kapacit pro mladé přistěhovalce" (deadline 30. listopadu 2016)
 Kyperské město Nikósie hledá partnery (deadline 23. listopadu 2016)

září 2016

Podpora iniciativy v oblasti protidrogové politiky (deadline 18. září 2016)

Projekty mobility pracovníků ve školství (deadline září 2016)

Výzva v rámci programu Evropa pro občany 2014-2020, Oblast 2: „Demokratická angažovanost a aktivní občanství – Partnerství měst“ (deadline 1. 9. 2016)

srpen 2016

Projekty Evropské unie v oblasti veřejného zdraví (deadline 4. 8. 2016; 14. 2. 2017)

červen 2016

Partner Search: Přístav budoucnosti (deadline nestanoven)
Konkurenceschopnosti malých a středních podniků (deadline nestanoven)

Projekt URBACT III – návrh projektu iCLEVER (deadline 1. 6. 2016)

Technologická univerzita Kypr – Inovačních řešení pro přímořské oblasti (deadline 20. 6. 2016)

květen 2016

Objevování nových způsobů práce s dětmi v oblasti ekologie (deadline nestanoven)
Operační program rozvoje znalostí v investicích (deadline nestanoven)

DE.C.O. – „Demokratické a příslušné subjekty“ (deadline 30. 5. 2016)

PARYS: Prevence a boj proti radikálním myšlenkám a násilí u mladistvých v naší společnosti/Universita Toulouse Jean Jaurés (deadline 15. 5. 2016)
Udržitelný přístup ke kulturnímu dědictví na evropském venkově (deadline 13. 5. 2016)

INTERREG EUROPE: Správa univerzit, vysokoškolské instituce, strategie inteligentní specializace (deadline 13. 5. 2016)

INTERREG Europe 2016 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací – Laboratoř  „Softwarového inženýrství a internetové technologie (SEIT)“ (deadline 13. 5. 2016)
FIGEST – „Italská federace tradičního sportu a her“ hledá partnery k vytvoření partnerské spolupráce v rámci připravované výzvy Erasmus+ Sport (deadline 12. 5. 2016)

URBACT III Prováděcí sítě: „Strategie klastrování pro zaměstnanecký sektor“ – model pro účinnost a růst (deadline 10. 5. 2016)
Akční grant na budování schopností pro profesionály v oblasti systémů ochrany dětí a právních odborníků zastupujících děti v soudních řízeních (deadline 4. 5. 2016)

duben 2016

Erasmus + mládeže - strategická partnerství (sny a příležitosti pro mladé) (deadline 26. 4. 2016)
Evropská spolupráce v oblasti rozvoje "EUDEVCO" (deadline 26. 4. 2016)
Rozvoj evropského občanství a dovedností díky integraci mladých lidí na trhu práce (deadline 15. 4. 2016)
Nová Evropa (deadline 14. 4. 2016)
Granty na podporu národních a nadnárodních projektů týkajících se zákazu diskriminace a integrace Romů (deadline 12. 4. 2016)
Projekt Erasmus pro mladé podnikatele (deadline 5. 4. 2016)

březen 2016

Vzdělávání rodičů v oblasti výchovy (deadline 31. 3. 2016)
Zlepšení sociálního kapitálu pro rozvoj bezpečného školního prostředí (deadline 21. 3. 2016)
Inovativní řešení v oblasti obnovitelných zdrojů (deadline 15. 3. 2016)
Učení boxem (deadline 15. 3. 2016)
Krajský úřad v Buzau a evropské fondy (deadline 14. 3. 2016)
Podpora škol v řešení předčasného ukončování školní docházky - posílením role rodičů a jejich znalostí o významu a využívání vzdělávání (deadline pro vyjádření zájmu 8. 1. 2016)
Strategické partnerství na podporu inovací v oblasti školství (deadline 2. 3. 2016)
Projekt míru a pohostinnosti mezi kulturou a historií (deadline 1. 3. 2016)
Vzájemná kooperace mezi neziskovými organizacemi podporujícími lidi s pohybovým a mentálním postižením (deadline nestanoven)
Erasmus+ a studentské mobility (deadline nestanoven)
Projekty mobility pro odborné vzdělávání studentů a zaměstnanců (deadline nestanoven)

únor 2016

R.E.A.D. - Ride Enjoy and Discover (deadline 29. 2. 2016)
Cílené analýzy programu ESPON (deadline 25. 2. 2016)
AMIF - Azylový, imigrační a integrační fond + Nadnárodní projekty pro prevenci a boj proti rasismu, xenofobii, homofobii a dalším formám nesnášenlivosti (deadline 18. 2. 2016 a 29. 2. 2016)
Data podporující politiky veřejného zdraví (deadline 16.2. 2016)
Propagace a šíření osvědčených postupů s cílem předcházet a bránit se homofobii (deadline 15.2. 2016)
Evropa pro občany (deadline 15.2. 2016)
Mobility uvnitř EU a její dopady na sociální a ekonomický systém (deadline 4.2. 2016)
H2020 CO-CREATION-08 a 09 (deadline 4. 2. 2016)

leden 2016

Erasmus+ v polském regionu Lubelskie (deadline 31. 1. 2016)
Partnerství pro druhý stupeň základních škol v rámci Erasmus + (deadline nestanoven)
Erasmus + strategické partnerství v rámci školního vzdělávání  - používání informačně komunikačních technologií (deadline 8. 1. 2016)
Projekt inovačních výměnných táborů (deadline 8. 1. 2016)

prosinec 2015

Erasmus+ Key Action 1 Vzdělávání dospělých, alternativně program Nordplus Adult nebo Nordicko baltický mobilitní program (dealine 22. 12. 2015)

listopad 2015

Snížení rizika šíření invazivních druhů při čištění trupu lodí - (deadline nestanoven)
Výzkum poskytování nové zdravotní péče uprchlíkům na regionální a lokální úrovni (deadline 12. 11. 2015)

říjen 2015

Snížení rizika šíření invazivních druhů při čištění trupu lodí  (deadline nestanoven)
URBACT projekt (deadline nestanoven)
INTERREG EUROPE 2020 - Otevřená vládní politika, otevřená data a digitální ekonomika (deadline nestanoven)

 

září 2015

Snížení rizika šíření invazivních druhů při čištění trupu lodí  (deadline nestanoven)
Partner Search ze Španělska: Voda a inovace (deadline nestanoven) 
SPA Inovativní servis a produkty pro zemědělsko-potravinářské podniky (deadline nestanoven)

 

červenec 2015

Partner Search: Papyrus jako materiál pro design a módní kreace (deadline 20.7.2015) 
Partner Search: Rovnocenná síť (deadline 10.7.2015)

 

červen 2015

Partner Search INTERREG EUROPE (deadline 22.6.2015)
COSME - Podpora nadnárodních produktů cestovního ruchu (deadline 19. 6. 2015)
Partner Search URBACT III – Action planning networks (deadline 16.6.2015)
Partner Search: Solidarita obchodního potravinového řetězce (deadline 16.6.2015)
Partner Search: COSME: podpora konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje v oblasti turismu (deadline 15. 6. 2015)
Partner Search: Evropská mobilita pro zvýšení zaměstanosti mladých (deadline 10.6.2015) 
 

květen 2015

Partner Search: Univerzita Hertfordshire (UK) – Sportovní soutěž pro studenty (16 – 19 let) (deadline 1. 5. 2015)
Partner Search: Zdravý životní styl pomocí fitness (deadline 8.5.2015)
Partner Search: Hloubavé společnosti - Kulturní dědictví a evropská identita (deadline 18.5.2015)
Partner Search z Pablo de Olaviande Univeristy - (deadline 25.5.2015)
Partner Search Let's talk - pojďme mluvit (deadline 31.5.2015)
Partner Search: Mezinárodní program pro mladé lidi s rizikem sociálního vyloučení (deadline 31.5.2015)

duben 2015

Partner Search z Pablo de Olaviande University  (deadline 21.4.2015)
Partner Search ERASMUS+SPORT: Podpora rybářského sportu (deadline 15.4.2015) 
Partner Search Erasmus+ Sport - u dětí ve věku 0 - 5 let (deadline 15. 4 .2015)
Partner Search z Pablo de Olaviande University  (deadline 21.4.2015)
Partner Search: Zdravotní péče, péče o seniory a ICT  (deadline 21. 4. 2015) 
So-Synergy (Sociálně Synchronizovaná Energie) (deadline 24. 4. 2015)
Partner Search: Volání hor - podpora horské turistiky u mládeže (deadline 30. 4. 2015)
Partner Search : Erasmus+, KA2 - Mladí pro znalosti a kooperaci (deadline 30. 4. 2015)

březen 2015

Kulturní projekt - Konflikt a potrestání (deadline 1. 3. 2015)
Partner Search ze Sicílie- Erasmus+: IKT, životní prostředí a výživové vzdělání (deadline pro vyjádření zájmu 2.3.2015) 
Partner Search: Erasmus+ výměna zkušeností  (deadline 4. 3. 2015)
Erasmus +/KA2 - Kontakt s místními zastupiteli  (deadline 5. 3. 2015)
Partner Search: Erasmus+ minulé a současné stravovací návyky  (vyjádření zájmu leden 2015, deadline březen 2015)
Partner Search: Akční granty na podporu dětských obětí šikany a dětí v ústavní péči JUST/2014/RDAP/AG/BULL  (deadline 10. března 2015)
Partner Search z Univerzity z Kypru: prevence dětské šikany ve školách a prostředí ústavní péče (deadline 10. 3. 2015)
Partner Search z Francie: Boj proti dětské šikaně  (deadline 10.3.2015)  
Partner Search: Kanárské tradice skrze nové technologie (deadline 23. 3. 2015)
Partner Search: Hodnocení vedení škol a pedagogické praxe - (deadline 31.3.2015)
Partner Search: Erasmus + projekt ASPIRE - Zaměstnatelnost mladých lidí (deadline 31. 3. 2015)
Partner Search Erasmus+ Spojení školních partnerství pro inovace a výzkum (deadline 31. 3. 2015)
Partner Search z Anglie: Omezení alkoholismu  (deadline nestanoven)
Partner Search Erasmus+ z anglického města Oldham (pěstování surovin pro výrobu potravin)  (deadline nestanoven)
Partner Search z Baleárských ostrovů: Výměna studentů, stážistů a zkušeností z oboro kamenictví a zednictví (udržitelné budovy)  (deadline nestanoven)

 

únor 2015

Metodologie pro digitální přeměnu malých a středních podniků   (deadline nestanoven)
Urychlovací projekty jako nástroj pro ekonomický rozvoj  (deadline nestanoven)
Spolupráce napříč sektory  (deadline nestanoven)
Metodologie řízení inovačních návrhů - (deadline nestanoven)
Erasmus/KA 1 -02 Odborné vzdělávání a příprava (VET), Madrid  (deadline nestanoven)
Partner Search: Podpora zalesnění  (deadline 3. 2. 2015)
Partner Search: Erasmus+ Kampus Køge   (deadline 6. 2. 2015)
AB - Stop šikaně  (deadline 15. 2. 2015)
Erasmus + Vzdělávání dospělých - Jazyková škola Las Palmas, Kanárské ostrovy  (deadline 15. 2. 2015)
Partner Search Eramus+ : Podpora nadaných studentů ze znevýhodněného prostředí (deadline 24. 2. 2015)
Partner Search: Erasmus + - Spolupráce v oblasti pěstování, vaření a spotřeby potravin - (deadline nestanoven)
Partner Search z Itálie: Místní kultura jako tahoun udržitelného mezikulturního, sociálního a hospodářského rozvoje (deadline 25. 2. 2015)
Partner Search Erasmus+ Obsahově a jazykově integrované vyučování (CLIL)  (deadline 25. 2. 2015)
Partner Search Erasmus+ na téma „Efektivní CLIL na středních školách“  (deadline 25. 2. 2015)
Partner Search Eramus+ Spolupráce a výměna zkušeností základních škol EU  (deadline 28.2.2015)
Partner Search Eramus+ Vzdělávání dospělých  (deadline konec února)
Partner Search Horizon 2020: Vodohospodářství  (deadline - 25.2.2015) 
Partner Search Erasmus+: Strategie partnerství v oblasti vzdělávání  (deadline 28.2.2015) 

 

 

leden 2015

Partner Search: Cesta průmyslové historie pro nové generace - (vyjádření zájmu 24. listopad 2014, deadline 15. leden 2015)
Práva, rovnost a občanství - Justiční program 2014/2020 - (deadline 15. 1. 2015)
Partner Search: SEIT Lab hledá partnery pro spolupráci v ICT - (deadline nestanoven)
Partner Search: Erasmus + Školní mobilita Kilbergsskolan - (deadline 28. 1. 2015)
Demokratická angažovanost a občanská participace - Síť měst 2015 - (deadline 30. 1. 2015)

prosinec 2014

Partner Search: Práva, rovnost a občanství - (deadline 6.12.2014)
Partner Search: Děti před zákonem - ( deadline 11.12.2014)
Partner Search: Mladá generace pro socio-ekologické změny - (deadline 20. 12. 2014)
Partner Search: HORIZON 2020 - (deadline 31.12.2014)
Partner Search: Nabídka expertizy k projektům H2020 výzvy FoF-08-2015 - (deadline nestanoven)
Partner Search: Erasmus + vzdělávání dospělých - (deadline: prosinec 2014)


listopad 2014

Partner Search: Protidrogová politika - (deadline 5. 11. 2014)
Partner Search: Program práva, rovnosti a občanství - (deadline 12.11.2014)
Partner Search: Zlepšování kvality turismu - (deadline pro vyjádření zájmu 24. 10, konečný 4. 11. 2014)
Partner Search: Erasmus+ školení pro zaměstnance - (deadline nestanoven)
Partner Search: Erasmus+ mobility - (deadline nestanoven)

 

říjen 2014

Partner Search Musei Altovicentino - (deadline říjen 2014)
Projekt: Podpora celistvosti výzkumu, Horizont 2020, Kypr - (deadline 2.10.2014 - návrh. spol. projektu)
Projekt: Spolupráce pro inovaci a výměnu osvědčených postupů - Strategické partnerství v oblasti mládeže, APOPSI S.A., Řecko - (deadline 1.10.2014)
Partner Search: Sítě životního stylu v občanské společnosti - (deadline 1.10.2014)
Partner Search: Cosme Key Action 2 - Diverzifikace nabídky cestovního ruchu EU a výrobků. - (deadline 7.10.2014)
Partner Search pro Kreativní Evropu na téma tanec a divadlo - (deadline nestanoven)
Partner Search: Diverzifikace nabídky cestovního ruchu EU a produktů-Udržitelné nadnárodní produkty cestovního ruchu 2014 - (deadline 7.10.2014)
Partner Search pro Kreativní Evropu - (deadline 1.10.2014 ve 12 hodin)
Partner Search z Pablo de Olaviande University - (deadline 14.10.2014)
Partner Search z Basildon Council - (deadline nestanoven)
Partner Search kulturního sdružení Cacao-Alcatraz - (deadline 1.10.2014)
Partner Search Cluster Excellence Programme - (deadline 2.10.2014) 
Partner Search: Evropa pro cizince - (deadline: 30. 10. 2014)
Partner Search: Erasmus+ - (deadline 10. 10. 2014)
Partner Search: Projekt Erasmus+ - (deadline 1.10.2014)
Partner Search: Podpora evropského projektu spolupráce - (deadline 20. 10.2014)

Partner Search: HORIZON 2020. Ústav anorganické chemie - (deadline nestanoven)
Partner Search: Erasmus+ Bavorský státní institut pro školství a vzdělávání - (deadline nestanoven)
Partner Search: Podpora mezinárodního turismu a jeho dostupnosti, Evropská cesta kolem řek - (deadline 21. 10. 2014)
 

září 2014

Projekt: Evropa pro občany - Část 2, opatření 2.3 "Sítě měst" - (deadline 1.9.2014)
Partner Search: Engineering City - (deadline nestanoven)
Partner Search z University of Zielona Gora - (deadline nestanoven)

srpen 2014

Mellan Rum 2.0. před projektová studie, Švédsko - (deadline 31.8.2014)
Partner Search: Zdravá strava: Raná léta a stárnutí obyvatelstva - Středomořská strava a Glykemický index biochemických ukazatelů - (deadline 14.8.2014)
Partner Search z Southemd-On-Sea Borough Council z východní Anglie - (deadline 21.8.2014)


červenec 2014

Projekt: Podpora celistvosti výzkumu, Horizont 2020, Kypr - (deadline 10.7.2014 - pro navázání spolupráce)
Partner search pro projekt Evropský akademický a sociální dialog (deadline 31. 7. 2014)

červen 2014

Sportovně-kulturní partner search - Erasmus+Sport (deadline 26.6.2014)
Project Draft CollPartnership - Erasmus+ (deadline 26.6.2014)
Partner Search CREATIVE EUROPE “Cooperation projects” - (deadline 30.6.2014)

Nahoru
Sdílet:

Copyright © Královéhradecký kraj & Jihočeský kraj. Všechna práva vyhrazena.