Ilustrační fotografie: Královéhradecký kraj Ilustrační fotografie: Jihočeský kraj
  1. Kancelář zastoupení krajů
  2. Akce v Bruselu
  3. Mezinárodní konference na téma: Energetické úspory místních samospráv v Hradci Králové

Mezinárodní konference na téma: Energetické úspory místních samospráv v Hradci Králové

Zpráva ze semináře na téma: Energetické úspory místních samospráv

Publikováno: 24.10.2016 , Autor: Patrick Zamlar

Dne 13.9.2016 se v Hradci Králové konal seminář na téma Energetické úspory místních samospráv: Pakt starostů a primátorů. Královéhradecký kraj předložil návrh do Evropského výboru regionů ke konání konání tohoto semináře v Hradci Králové, který byl Evropským výborem regionů schválen vůbec jako jejich první místní seminář v České republice.

Během semináře se vystřídalo u řečnického pultu mnoho expertů se svými příspěvky v tematických okruzích jako Politika v oblasti klimatu a úspory energie, Strategie Energetických koncepcí, nebo Financování aktivit energetických úspor.

Po úvodním slovu hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France se v prvním bloku přednášek hovořilo o změnách v energetice měst, kde své postřehy přednesla Jana Cicmanová z Energy Cities, dalšími přednášejícími byli Jitka Boušková, vedoucí kanceláře NSZM, Dan Jiránek, výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR, a vzácný host Sebastien Occhipenti z Evropské komise z Generálního ředitelství pro energetiku. Ti všichni přišli se svými prezentacemi a ukázali své postřehy a výsledky.

Neméně zajímavý byl i další blok o strategii energetických koncepcí, kde promluvili Miroslav Mareš, ředitel ENERGO-ENVI,s.r.o., Alexander Tokarčík, ředitel Energetického klastru Prešovského kraje, Michal Černý, energetický manažer města Litoměřice, a také Lukáš Pacek z ČZU, administrátor projektu RESTEP.

V posledním, třetím bloku prezentací o financování aktivit energetických úspor a priorit Paktu, prezentovali Pavla Vidanová z Ministerstva životního prostředí, Hana Nylander-Kaloudová z Evropské investiční banky, vedoucí kanceláře v Praze, Marian Kršiak, referent půjček pro ČR z Evropské investiční banky – Lucemburska, a také Lenka Bacovská, vedoucí Centra investic, rozvoje a inovací.

Sebastien Occhipenti, Jitka Boušková a Jana Cicmanová poté moderovali i jednotlivé paralelní workshopy, jichž se jako hosté zúčastnili Ivo Slavotínek, předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb ČR, ředitel ENESA a.s. a Daniel Minařík, energetická manažer města Ostravy.

Na semináři nadpoloviční většina zúčastněných byla z Královéhradeckého kraje (53,7 %), druhou nejpočetnější skupinu tvořilo Hlavní město Praha (14,8 %).

Největší zájem o účast byl na workshopu na téma Praktické příklady a příklady dobré praxe v oblasti energetiky (57,4 %).

Na závěr semináře byl nachystán dotazník pro zúčastněné, ve kterých odpovídali na širokou škálu dotazů ohledně obsahu semináře, ale i přání do budoucna. Z dotazníku vyplynulo, že všem účastníkům se zdál seminář prospěšný a v 63 % si rozšířili povědomí o možnostech čerpání finančních prostředků a příkladech dobré praxe v oblasti energetiky. 86 % respondentů také uvedlo, že na semináři zaznělo vše, co očekávali, a nejpřínosnější částí semináře pro ně byly příspěvky expertů. Závěrem se všech 100 % dotazovaných shodlo, že v budoucnu by si opět přáli konání obdobného semináře.

Fotogalerie

Nahoru
Sdílet:

Copyright © Královéhradecký kraj & Jihočeský kraj. Všechna práva vyhrazena.