Ilustrační fotografie: Královéhradecký kraj Ilustrační fotografie: Jihočeský kraj
 1. Regional representation office
 2. About office

Office of the Permanent Mission of South Bohemia and the Hradec Králové Region in Brussels

Published: 9.12.2013 , Author: admin admin

 •  Informs regional representatives and interested public and private entities in the region on political developments in the EU, mainly focusing on regional development policy
 • Establishes and maintains contacts with EU institutions, as well as other relevant organizations represented in Brussels
 • Spolupracuje s bruselskými zastoupeními partnerských regionů v Bruselu
 • Pomáhá krajům a klíčovým institucím krajů v přístupu k programům finanční podpory EU
 • Usiluje o posilování pozice krajů na evropské scéně a v jeho integraci do regionálních svazků EU (především Euroregion Dunaj – Vltava a Glacensis) 
 • Poskytuje organizační i odborné zázemí zástupcům krajů, jež vykonávají mandát člena Výboru regionů
 • Je partnerem zaštiťujících profesních organizací, zejména Jihočeské hospodářské komory a Regionální agrární komory Jihočeského kraje • Úzce spolupracuje s vysokými školami na území krajů, poskytuje pomoc a informace pedagogickým pracovníkům a zajišťuje pravidelné stáže studentů v Bruselu 
 • Poskytuje pomoc a zázemí pracovníkům krajských úřadů při cestách do Bruselu
 • Je partnerem starostů a představitelů obcí v záležitostech týkajících se otázek EU
 • Propaguje kraje jako regiony přitažlivé pro turistické i investiční aktivity

Kontaktní na kancelář

Top
Share:

Copyright © Královéhradecký kraj & Jihočeský kraj. All rights reserved.